Vlastnosti systému

Co jsou validované zdravotnické dotazníky?

Jsou to dotazníky vyvinuté k zhodnocení závažnosti onemocnění, nebo jeho dopadu na kvalitu života pacienta. Dotazníky jsou zpravidla vytvořeny skupinou odborníků na danou problematiku a ověřené na velké populaci před jejich nasazením do klinické či vědecké práce. V některých oborech se jedná o jediný způsob jak objektivně popsat subjektivní potíže vyvolané onemocněním.

Systém pro sběr dat z validovaných dotazníků MESS

Systém MESS umožňuje sběr a vyhodnocování dat zefektivnit pro lékaře a zdravotní personál, snížit náklady i ekologickou zátěž. MESS navíc umožňuje shormažďovat data z různých zdravotnických zařízení z různých zemí a jejich následným zpracováním získat snadno velké množství dat pro výzkum.

Lékař má na svém počítači (lokální server na daném nemocničním oddělení) seznam pacientů, každý pacient má určitou diagnózu a management Na základě diagnózy a managementu zde přidělí lékař pacientovi konkrétní dotazník k vyplnění. Při kontrolní návštěvě pacienta se pak sbírají data o průběhu léčby.

náhled 2
náhled 3

Tento dotazník se přenese na tablet, kde je pod kódem konkrétního pacienta připraven k vyplnění. Ve chvíli, kdy dostane pacient do rukou tablet, je odemčený jeho kódem a je možné odpovídat na otázky (buď pacient sám, nebo s pomocí personálu)

synchronizace tabletu

Po vyplnění dotazníku jsou data přenesena na lokální server, kde jsou k dispozici k další práci.

Zároveň se data odešlou na centrální server, kde se shromažďují a vyhodnocují všechny dotazníky v systému. Na centrální server jdou ale data již anonymizovaná- Citlivá data tak neopustí nemocniční oddělení, kde byla pořízena.

Na centrálním serveru se shromažďují data od všech provozovatelů systému MESS. Díky tomu zde vzniká databáze odpovědí na dotazníky WHO, která může sloužit dalšímu výzkumu.