FAQ

 • Jaké typy otázek se používají v dotazníku?

  Používají se identické typy otázek užívané v papírové formě validovaného dotazníku. Systém umožňuje využít všech typů otázek.

 • Jak je možné si data z formuláře zobrazit?

  Data je možné zobrazit na počítači v běžném prohlížeči po přihlášní do aplikace v roli správce.

 • Je možné data exportovat?

  Ano, je možný export ve formátu xls nebo csv.

 • Je pro vyplnění formuláře na tabletu připojení k wifi?

  K vyplnění formuláře na tabletu není třeba být online. Je možné tablet používat i tam, kde není wifi signál. Po ukončení práce s tabletem stačí na místě s wifi tablet synchronizovat s centrálním serverem.

 • Jak je zajištěno soukromí pacientů na tabletu?

  Na tabletu není jméno pacienta, každý pacient je zde pod číselným kódem, personál ví, který pacient má daný kód, při předání tabletu konkrétnímu pacientovi je vložen jeho kód (identifikátor).

 • Jak jsou data anonymizována?

  Před přenesením dat na centrální server jsou citlivá data (jméno, rodné číslo) nahrazena anonymními textovými řetězci, díky tomu je možné na centrálním serveru sledovat jednotlivé návštěvy pacienta, nelze ale dohledat jeho totožnost.

 • Jaké dotazníky jsou v MESS využívány?

  V současné době MESS disponuje následujícími dotazníky: KHQ, ICIQ-UI, OABq, PFDI, PFIQ7, Vaizey, Wexner, POP SS,  PISQ12, PISQ-IR, FSFI. Do nabídky je možno snadno přidat další dotazníky na základě klinické praxe a odbornosti lékaře.