Dotazníkový systém pro zdravotnictví

MESS je systém pro příjemný elektronický sběr informací od pacienta pomocí validovaných dotazníků, které pacient vyplňuje na tabletu. Administrace webové aplikace umožňuje centrální vytváření a správu dotazníků, jejich snadné a bezpečné vyplňování pacienty a okamžité vyhodnocení výsledků, které jsou ihned k dispozici lékařům.

Tento systém můžete využívat i Vy. Kontaktujte nás.

Moderní řešení pro získávání informací od pacientů pomocí tabletových dotazníků s automatickým přesunem dat k lékařům.

Podívejte se na naši nabídku firemních animovaných i obrázkových novoročenek.

novoročenky e-pf.cz

Nebo si vytvořte sami vlastní vánoční přání online. Během chvilky vytvoříte a zašlete e-mailem všem přátelům, kolegům, nebo zákazníkům.

expresní novoročenky

Jak systém funguje v praxi

Je to velice jednoduché
 • Centrální správa validovaných dotazníků

  Na centrálním serveru se vytváří dotazníky, které odpovídají uznávaným standardům a které slouží ke sběru dat jak pro ošetřujícího lékaře, tak pro statistické vyhodnocení.

 • Lokální server se správou pacientů na oddělení

  Dotazníky jsou k dispozici jednotlivým oddělením v nemocnicích, kde se dotazníky přiřazují k vyplnění konkrétním pacientům a tím získávat informace o průběhu léčby.

 • Přidělení dotazníku a vyplnění

  Ošetřující lékař přiřadí dle diagnózy a managementu konkrétní dotazník pacientovi, který jej vyplní. Pacient má k dispozici tablet, na kterém může vyplňovat samostatně a v soukromí.

 • Zpracování dat z dotazníku

  Po vyplnění dotazníku jsou data odeslána na server, výsledky se zobrazí ošetřujícímu lékaři na oddělení, zároveň jsou anonymizované výsledky zaslány na centrální server ke statistickému vyhodnocení.

Systém nabízí velké přínosy

 • výhoda systému

  Automatizace

  sběru a vyhodnocení dat
 • výhoda systému

  Úspora nákladů

  snadná obsluha, šetrný k životnímu prostředí
 • výhoda systému

  Anonymizace

  osobní údaje se nepostupují mimo oddělení
 • výhoda systému

  Centrální aplikace

  dotazníky jsou vytvářené správcem aplikace
 • výhoda systému

  Statistika

  možné použít celkové statistiky všem uživatelům MESS
 • Efektivnější sběr dat se systémem MESS

  Systém MESS nahrazuje papírové formuláře, snižuje náklady a administrativu, přináší benefity lékařům díky přístupu ke statistikám v rámci oddělení i globálně.

 • Centrální server

  Je spravován IT oddělením LF UK, na centrálním serveru se vytváří validované dotazníky, řídí se chod celé sítě a sbírají se statistiká data.

 • Lokální server

  Spravuje si každé oddělení samo, zde jsou uloženy záznamy o pacientech včetně statistik, ošetřující lékař na lokálním serveru přiděluje dotazníky pacientům k vyplnění.

 • Tablet

  Díky aplikaci, vyvinuté s důrazem na ergonomii, může téměř každý pacient v klidu a samostatně vyplnit požadovaný dotazník. Zabezpečení aplikace pak zaručuje, že se nikdo neoprávněný nedostane k citlivým datům.

Cena webové aplikace je rozdělena na licenční poplatky, které jsou v první roce vyšší a pak klesají. Druhá část ceny je za implementaci systému na Váš server + tablet, která je jednorázová. Dále si můžete zvolit jedno i víceletý maintanence, pro pomoc na telefonu a řešení drobných požadavků. Konkrétní ceny zašleme na vyžádání vážným zájemcům.